IGG-Sverige grundades 2002 av entusiaster med storskalasegelflyg som prioritet.

IGG är en tysk förkortning som står för "Interessengemeinschaft Grossegler"

och som fritt översatt blir  "intressesällskap för storskalaseglare".

Intressesällskapet IGG är internationellt och finns, förutom i Sverige, representerat i flera länder som till exempel BeneluxländernaFinland, Norge, Schweiz och Tyskland.

Syftet är att förmedla och bredda intresset för stora skalaseglare och bogsermodeller.

Sällskapet har ingen egentlig styrelse utan består endast av medlemmar. Kontaktpersoner utses för varje region.