Kösystem

Bakgrund

På IGG:s bogserträffar kommer det många segelpiloter och några tappra bogserare. Ofta är det bara ett bogserplan aktivt åt gången och det kan då bara bogsera en segelmodell i taget. Övriga segelpiloter får vänta på sin tur med modellen uppställd i en kö. Det finns en del nackdelar med detta system. Modellerna tar mycket plats, de ska baxas fram när kön avancerar och det kan vara svårt att se vilka som står i kön. Därför använder vi detta kösystem.

Kösystemet - så funkar det

Kösystemet består av två delar: En köställning och personliga klädnypor. Varje segelpilot har en klädnypa med sitt namn. Inga siffror får skrivas på klädnypan. Detta för att den inte ska kunna förväxlas med en frekvensklämma. Gör gärna en egen nypa innan du åker på nästa träff! Här finns en word-fil med namnetiketter som kan limmas på klädnypan.

Köställningen ställs vid flightline. När en segelpilot vill bli bogserad sätter han/hon sin klädnypa på ställningen ovanför eventuella klädnypor som redan sitter där. Klädnypan kommer vartefter kön avancerar glida ner mot basen av ställningen. Klädnypan längst ner är den som står först i kön och klödnypan högst upp är sist i kön.

 

De två segelpiloter som står först på tur i kön ska vara klara att bogsera med sina modeller. Det betyder att de ska ha tagit fram sin modell till flightline. De ska ha tagit sin frekvensklämma och kopplat en bogserloop i sin modell. Innan segelpiloten går ut med sin modell för att bogseras så tar han bort sin klädnypa från köställningen. Vill piloten bli bogserad igen så kan han sätta sin klämma högst upp på köställningen, d.v.s. sist i kön.

Om en pilot inte är på plats och klar (enligt ovan) när det är hans tur kommer hans klädnypa att tas bort från köställningen. Piloten kommer alltså att förlora sin plats i kön. Enda anledning att få stå kvar i kön är om piloten inte kan få tag på sin frekvensklämma p.g.a. att den är upptagen av en flygande kollega. Pilotens klädnypa sitter då kvar på köställningen. I detta fall får nästa pilot i kön gå förbi och hans klädnypa tas bort istället.

För att detta system ska fungera måste vi alla hjälpa till genom att:

- Ha koll på sin plats i kön.
-
Förbereda sig så att man är klar när man står 2:a i kön.