Så är det då dags att betala medlemsavgiften!

Sätt in 100 kr. på BG 126-7863 och skriv namn eller medl.nr.